Doprava

 Nabízíme mezinárodní a vnitrostátní silniční přepravu kusových a celovozových zásilek, včetně přeprav ADR. Standardně realizujeme přepravy v rámci EU, ale zajistíme přepravu i mimo EU.

Disponujeme kvalitně vybaveným vozovým parkem, využíváme různé typy vozidel od dodávky až po klasické návěsové soupravy. Všechna vozidla jsou pojištěna pro případ poškození přepravovaného zboží dle mezinárodní dohody CMR. Vozový park splňuje nároky na přepravu nebezpečného zboží dle ADR, v případě vývozu odpadu z ČR i potřebným povolením do zemí Německa a Holandska.

Nabízíme expresní dodávkovou přepravu. Zajišťujeme zprostředkování dopravy pro přepravu zásilek speciální technikou /sklápěcí vozidla, skříňová vozidla, friga/. Spolupracujeme se stálými a spolehlivými smluvními dopravci.
Klademe důraz na profesionální a odborný dispečink, který je zákazníkovi non stop k dispozici.